Vi är din kompletta elfirma

Om ETB

Det började redan 1930

ETB El och Larm AB grundades 1930 av Folke Persson. Då arbetade bolaget bland annat med att dra högspänningsledningar för att elektrifiera Stockholms kranskommuner och södra skärgården.

Under 60-talet ändrade vi inriktning allt mer mot elinstallationer i bostäder, kontor och industrier i Stockholm, i bl.a. Täby, Danderyd, Lidingö och Sollentuna. Några av de större projekten vi har medverkat i har varit ombyggnaden av Konserthuset, Foresta på Lidingö samt Solliden på Skansen.

Vår inriktning

Idag är ETB El & Larm AB ett 20-tal anställda. Vi har idag tre verksamhetsområden:  Eltjänster till privatpersoner, Eltjänster till företag samt Säkerhetstjänster inom Brandlarm, Larm, Passagesystem och CCTV- & Kameraövervakningslösningar.

Behöriga Elektriker & Säkerhetstekniker

Vår långa erfarenhet och kunskapsbank som finns inom företaget borgar för trygghet i de entreprenader vi åtar oss. Naturligtvis är vi medlem i Elektriska Installatörsorganisationen EIO samt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Kompetent Personal

Vår största styrka är vår personal. Vi genomgår därav löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet som bland annat Elrätt. Företagets anställda kan hjälpa er med rådgivning av bl.a utförande av energibesparande åtgärder i bostäder såväl som kommersiella lokaler i Täby, Danderyd, Lidingö och Sollentuna.

Entreprenad och Service

ETB El & Larm AB åter entreprenader i alla former. Vid Total-, general- och samverkansentreprenad tar vi helhetsansvaret för hela uppdraget. Vid mindre totalentreprenader projekterar vi själva i AutoCAD. Större projekt tar vi hjälp av samarbetspartners och externa konsulter. Bolaget tillhandahåller serviceavtal och för tryggt automation och tillförlitligt drift & underhåll i fastigheter. Vi har ett välutvecklat ett kvalitetssäkringsystem i enlighet med ISO 9001 och bolaget har en lång dokumenterad erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitet i alla led

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de större leverantörerna och tillverkarna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. ETB El & Larm AB ger givetvis garantier på utförda arbeten, och innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar. Bolaget har god ekonomi.

Använd ROT-Avdraget

Som privatperson kan du nyttja ROT-Avdraget vid renovering och hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Läs mer på Skatteverkets Hemsida.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa er i ert nästa projekt!

Kontakta ETB El & Larm AB

Namn *

Telefon *

Epost *

Fastighetsadress + Ort

Beskriv ert behov, förutsättningar & adress

Läs vår personuppgiftspolicy här