Energiberäkning & rådgivning

Sedan den 1 juli 2022 gäller nya regler kring individuell mätning och debitering, IMD. De nya reglerna gäller nybyggnation och viss ombyggnation av flerbostadshus, och innefattar både uppvärmning och tappvarmvatten.

ETB El & Larm AB hjälper dig med rådgivning och energiberäkning för din fastighet eller bostadsrättsförening, och säkerställer att du ger alla boende i ditt flerbostadshus möjlighet till energibesparing och individuell debitering.

Vad innebär IMD och energiberäkning?

IMD innebär att det är möjligt att mäta och debitera energiförbrukningen separat för alla olika lägenheter i ett flerbostadshus, i stället för att enbart kunna se och debitera den totala förbrukningen.

Beslutet att lagstadga individuell mätning och debitering fattades för att minska miljöpåverkan, bland annat eftersom det blir lättare för både fastighetsägare och boende att identifiera vad som drar mycket el och därmed få möjlighet att minska det. Med tydligare energiberäkningar blir det lättare att se över exempelvis temperaturen inomhus eller spola mindre onödigt vatten i kranarna.

Med hjälp av oss på ETB kan du ge dina hyresgäster och bostadsrättshavare större trygghet, eftersom IMD ger dem tydligare översikt och större kontroll över sin energiförbrukning.

Energiberäkning för nybyggnation och ombyggnation

De nya kraven skiljer sig gällande individuell mätning av varmvatten och individuell mätning av uppvärmning. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att veta om de fastigheter du äger eller planerar att bygga omfattas av de nya reglerna kring energiberäkning eller inte.

Tänk på att föreskrifterna inte bara gäller energiberäkning för nybyggnation, utan också omfattar viss ombyggnation där stora ändringar eller nya installationer krävs. Vi på ETB har koll på Boverkets föreskrifter och hjälper dig reda ut vad som gäller för dina fastigheter.

Det finns ett par undantag där de nya reglerna för energiberäkning inte måste implementeras

Det gäller exempelvis byggnader där ett viktigt kulturellt eller historiskt värde skulle påverkas negativt, och där det är fastställt att IMD inte skulle vara tekniskt genomförbart eller lönsamt. De nya reglerna för IMD gäller inte för de fall där bygglovsansökan lämnades in innan den 1 juli 2022.

Kontakta oss för rådgivning och installation av IMD!

ETB El & Larm AB guidar dig kring energiberäkning och hur de nya reglerna påverkar din fastighet eller bostadsrättsförening.

    Genom att klicka på "Skicka förfrågan" godkänner du att ETB El & Larm sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.