Larm och säkerhetssytem för företag & privatpersoner

Våra ingenjörer är certifierade och innehar alla nödvändiga behörigheter. ETB El & Larm AB är en oberoende installatör och arbetar med de ledande leverantörerna inom säkerhet och brandalarm. Detta innebär att ni kan ansluta er till valfri leverantör som passar era förutsättningar när ni väljer att samarbeta med oss.

Säkerhetstjänster i Stor-Stockholm

Oavsett vilken slags verksamhet ni bedriver så har de flesta företag mycket att skydda – dyr utrusning, värdefulla varor, viktiga arkiv och framför allt dina anställda. Med hjälp av oss på ETB El & Larm kan du fokusera på jobbet medan vi tar hand om säkerheten.